2018. október 20-án, szombaton du. 14. 30 -kor a szirmabesenyői görögkatolikus templomtól 60 ember zarándokolt a Sajópálfalai búcsú előesti szertartásaira a Könnyező Istenszülő tiszteletére. A szirmabesenyői rómaikatolikus templomban végzett rövid szertartás és Galó plébános úr szívhez szóló jókívánságai után következett a megállás nélküli 8 km-es útszakasz Sajóvámosig. Zarándok seregünkre és énekünkre (amit az elől menő autóba helyezett hangszóró is erősített) nemcsak a kutyák, tehenek, hanem az emberek is felfigyeltek és ki-kinéztek a falusi ablakokból.

A vámosi görögkatolikus templomban rövid előadás és szertartás után István Atya, a helybeli parókus köszöntötte a zarándokokat. Majd rövid pihenőt tartottunk, ami a kétórás gyaloglás után valóban jólesett. A szíves kínálás testileg is megerősített, új erőt öntött a zarándok lábakba a hátralévő 2 km-s útszakasz Mária énekekkel kísért jókedvű megtételéhez. A kegytemplomba érve a könnyező kép előtt imánkban Máriát hívtuk segítségül, hogy a résztvevő családokat, és a távollévő szeretteinket is, részesítse mennyei pártfogásába. 

A sajópálfalai kegyhelyen Kiss Antal, parókus atya köszöntötte a zarándok csapatokat és beszámolt a 300 évvel ezelőtt történt csodás könnyezésről, és méltatta a kegyhely fontosságát a ma élők hitének megerősítésében.

Külön öröm volt, hogy több család a gyermekekkel, és a nagyszülőkkel együtt zarándokolt, ezzel is jól példázva családi összetartozást. Ez a zarándoklás is elősegítette „Noé bárkájának építését szirmabesenyői egyházközségünkben”.  A Mária oltalmában vetett hitünk vitte a lábunkat. Fáradságos utunk után rácsatlakoztunk a kegyhely búcsújának előesti programjára.  A paraklisz szertartását szirmabesenyői  parókusunk vezetésével énekeltük el, majd a jelenlévő papság által közösen végzet koncelebrált, felemelő Szentmisén vettünk részt, melynek végén következett a szokásos templomkörüli körmenet, a 4 evangéliumi szakasz eléneklésével. Ez a szertartás és közös zarándoklat az egész katolikus egyházhoz való tartozása mellett, a Miskolci Egyházmegyéhez való tartozásunkat erősítette meg a máter és a három filia híveinél is.

A vacsora előtti előadásban parókus atya kiemelte, hogy a zarándoklat célja, hogy az ember éretté váljon a szeretetre, vagyis megszerezze a tiszta szív ajándékát azáltal, hogy teljesen rábízza magát Jézusra. A zarándoklat pedig méltó programja volt annak, hogy a jövőnk nem lehet más, csak a család. Erre rendkívüli példa, hogy 18 gyermek is részt vett a hosszú napon és zarándoklaton, akik több kilométert is megtettek, mint mi, hiszen hol előreszaladtak, hol vissza. Az előadás után lehetőség volt kérdezni is a keresztény párkapcsolatokról, családról.  

Fél kilenckor elfogyasztottuk a finom töltött káposztából és süteményekből álló vacsorát a zarándokház nagytermében.  

A hazafelé vivő utunkban már igénybevettük a mai technika vívmányait: személygépkocsikkal és mikrobuszokkal érkeztünk Szirmabesenyőbe.

Köszönjük EFOP pályázatunknak és a szervezésben részt vevő önkénteseknek, a felemelő közösségi hitélményt, ami a résztvevő családok megerősítését szolgálta, hiszen mi tudjuk, hogy a Jövőnk a család.

További képek ide kattintva megtekinthetőek.

Facebook