Karácsonyi készület - Világoskodjék a ti világosságotok!

 

Az év mostani napjaiban a leghosszabbak az éjszakák. Mivel úgy vagyunk megalkotva, hogy jobban szeretjük a világosságot, mint a sötétséget, ősi igényünk az, hogy mesterséges fényekkel igyekezzünk pótolni a visszaszoruló világosságot.

karácsony

Ez az időszak egybeesik Urunk megtestesülésének ünnepi készületével. A közénk jövő Messiás azt vallotta magáról, hogy Ő a világ világossága (Jn 8,12), akit így Egyházunk, mint az igazság Napját köszönt karácsonykor.

Fényfüzéreink, fényhálóink, díszítéseink tehát a felé való vonzódásunkat, az iránta való vágyakozásunkat is szépen kifejezhetik.

Gyakran hallhatunk keserű hangokat: semmi sem olyan már, mint régen, megromlottak az emberi kapcsolatok, kihűlt a szeretet, elsötétedett a világ. Ilyen lehangoló megjegyzések között talán gyakran elfelejtjük a krisztusi ígéretet és felszólítást: Ti vagytok a világ világossága… (Mt 5,14)

Heinrich Lhotzky „A fény öröme” című meséje szerint valaha a sötétség nagyon büszke volt a hatalmára. Egyszer azonban azt vette észre, hogy valami kicsi fényesség indul felé ugrándozva. – Nézzétek csak, milyen szemtelen az a kicsi láng! Szembe mer fordulni velem, a hatalmas Sötétséggel! Na, majd megtanítom móresre ezt a kis mitugrászt! Elindult nagy dühödten a kicsiny láng felé. Körülvette koromfekete, áthatolhatatlan, hátborzongató sötétséggel. De minél jobban szorongatta, a kicsi láng annál jobban szórta a fényét… és tegyük hozzá, annál jobban látszott is. Igen, mi magunk lehetünk ez a kis fény, ez a világosság sokak számára.karácsony 1

Hogyan is készültek őseink a karácsonyra? Elcsendesedtek, többet imádkoztak, böjtöt, bűnbánatot tartottak, s megvallották, meggyónták bűneiket. Ezen a téren ma sincs szükség új receptre, elég e régit leporolni, feleleveníteni. Mert bizony olykor bennünk is elég sok a szeretetlenség, gyengeség, hiba, tévedés, egy szóval: sötétség. Viszont, ha az ember az előző „eszközöket” használja, megújul az élete, betelik világossággal, amellyel sokaknak segíthet, és erőt, reményt, fényességet adhat.

Amennyiben megtanuljuk, vagy ismét felvállaljuk a hitünk kínálta felkészülési módokat, áldott lesz az ünnepünk, ajándékok leszünk sokak számára, és szebbek, elevenebbek lesznek számunkra még a karácsonyi fények, díszítések is.

 

Úgy világoskodjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket, s dicsőítsék a ti Atyátokat, aki a mennyekben van. (Mt 5,16)

Mit is ünneplünk karácsonykor?

A mi jóságos Istenünk végtelenül szeret minket. Ezt különösen megmutatta az első karácsonykor, amikor közénk küldte Háromságának második személyét, a Fiút. A Betlehemben született Jézus Krisztus, emberként teljesen azonosult velünk, a bűnt kivéve, Istenként pedig vállalta, hogy a Szentlélek által visszavezet minket az Atyához. Megváltásunkat kereszthalála és feltámadása által valósította meg, mi pedig a keresztséget felvéve, kapcsolódhatunk be a Szentháromságos egy Isten belső életébe, s az Ő szándékai szerint élve, ajándékként nyerhetjük el az örök életet, az üdvösséget.

Ennek a nagy műnek a nyitánya Krisztus Urunk megtestesülése, a Karácsony, melynek megünneplésére készülődünk.

Legyünk hálásak azért, hogy Jézus Krisztus értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért a mennyből alászállott és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberré lett… (Nikaia-Konstantinápolyi hitvallás – Hiszekegy)

Hirdetés:

A hét első fele a megszokott módon zajlik, kiadványunk hátsó oldalán találjuk ennek részleteit.

Pénteken lesz Karácsony előestje, „viliája”, ami egyházunk évezredes hagyománya és előírása szerint böjti nap. Kérem, hogy hívjuk fel erre családtagjaink figyelmét is, és ne hódoljunk be új keletű, más kultúrából, vagy hagyományból való ezekkel ellentétes szokásoknak. Amennyiben viszont valóban imádságos lelkülettel és kellő lemondásokkal, visszafogottsággal készülünk az ünnepre, az őseinktől örökölt egyszerű ételek is nagyon jól fognak esni ezen az estén.

Ez a nap nagyon gazdag a szertartásaiban, aki megfelelő előkészülettel és alázattal közelít hozzájuk, annak kimutatja mélységét és szépségét is. Ezért, ha néhol kicsit egyszerűsítve is, de elimádkozzuk azokat.

Ilyen módon nyilvánosan végezzük a reggel 8 órakor kezdődő királyi imaórákat, amely valóságosan bevezet minket az ünnepbe.

A vecsernyés Szent Bazil Liturgiát délután 2 órakor tartjuk meg, hogy sötétedésre már mindenki hazaérhessen, s bőven legyen idő a szentesti (a fentiek szellemében böjtös) vacsora elfogyasztására, s lehetőség szerint családunkkal, hozzátartozóinkkal való szeretetteljes együttlétre.

Karácsony éjjeli szertartását, a Nagy esti zsolozsmát este 10 órakor végezzük, de előtte negyed órával már kántálni kezdünk a templomban, hogy a sokak által kedvelt népi karácsonyi énekek is elhangozhassanak. Idén, a pandémia miatt a házaknál történő kántálás elmarad.

Karácsony első napján, szombaton 9 órától lesz az utrenye, és 10 órakor kezdjük a Szent Liturgiát. Egyházunk szellemében a böjt, az ekkori áldozás után oldódik fel teljesen. A Liturgiát követi a fiatalok és gyermekek közös pásztorjátéka, melyet az ez alkalomra összeálló kis énekkar is erősít majd.

Kérem, hogy mindezeket figyelembe véve igyekezzünk már jó előre előkészülni ezekre a napokra, hogy Krisztus születésének örömét a közös imádságokból fakadóan tudjuk megélni.

Ehhez azonban az is szükséges, hogy tiszta legyen a szívünk.Örülünk, hogy sokan szentgyónással is fölkészültek már az ünnepre. Aki még nem rakta le lelki terheit, biztatjuk erre. A héten (különösen csütörtökig) minden szertartásunk előtt és után lesz gyónási lehetőség, de egyeztetés alapján más időpont is szóba jöhet. Éljünk mindannyian a megtisztulás lehetőségével.

Facebook