Idén augusztus 8-án, Urunk színeváltozásának ünnepkörében tartottuk meg a templombúcsúnkat. A vasárnap 11 órakor kezdődő Szent Liturgiát a parókus kérésére ft. Juhász Géza első helynök atya vezette, s a szentbeszédet is Ő mondta. Az isteni üzenet tolmácsolásában a színében, s ruházatában is átváltozó Krisztus nyomán a mi lelkünk sokféle ruházatáról beszélt. Gazdagon illusztrált példáival arra biztatott bennünket, hogy a keresztségben megszerzett lelki ruházatunk tisztaságát őrizzük, s amikor szükséges a bűnbocsánat szentségében (szentgyónás) mossuk ki, hogy így haladhassunk az Örök Haza felé.

Az ünnepi Liturgián koncelebrált még a lelkiatyánk bátyja, ft. Polyák Péter mezőzombori parókus, aki az Abaúj-hegyaljai kerület esperese is. Ez alkalomból tiszteletét tette ft. Galó Gábor helybéli plébános, Kónya Ákos tiszteletes, a miskolci Semmelweis Tagkórház református kórházlelkésze is. Tóth Dénes, helyi lelkipásztor pedig később csatlakozott a nagy számban megjelent közösséghez. Együtt ünnepelt még velünk Bodnár Krisztián, Szirmabesenyő, illetve Kollár Miklós Sajókeresztúr polgármestere is.

A Szent Liturgia végén Polyák Imre parókus külön kiemelte, hogy ez a mostani ünneplés az Úr iránti hálaadásunk alkalma, e nehéz időkben való megmaradásunkért. Emellett köszönetet mondott a képviselőtestület tagjainak, a szolgálattevőknek, az önkormányzatoknak és a tevékenyebb híveknek az ünnep megszervezésében nyújtott segítségükért. Az Isteni Szent Liturgia körmenet közbeni evangélium olvasásokkal, és éltetésekkel zárult, melyet helyben kis agapé követett, alkalmat adva arra, hogy a jelenlévők szót válthassanak egymással.

Ezt követően a meghívott és bejelentkezett vendégek a Kocsis Fogadóba mentek, ahol több mint 110-en vettünk részt az ünnepi ebéden. Ennek kezdete előtt egy kis vidám műsort adott elő néhány fiatal és gyermek, Demkóné Fazekas Mariann hitoktató tanárnő és kántor vezetésével és felkészítésével. Egyik kedves testvérünk saját maga által készített ajándékokkal jutalmazta meg a szereplőket. Az ételeket megáldó imádság előtt az Egyházközség alelnöke Szmrek László ny. tanár úr kedélyes pohárköszöntőre emelkedett, melyben a közösség és a templom áldozatos szeretetére is biztatta a jelenlevőket. Ebéd közbeni felszólalásában a parókus pár mondatban felvázolta a hosszú távú terveket, melynek két legfontosabb elemeként egy közösségi ház építését vagy vételét, illetve a templom kifestését, a szent cselekményekre még méltóbbá tételét említette.

Jó volt együtt lenni, ünnepelni, hálát adni. Valóban adjunk hálát az Úrnak azért, hogy megengedte elérnünk ezt a napot!

 

További képek ide kattintva elérhetőek! (A remek fotókat Fedor Fanninak köszönhetjük.)

 

Tábor-hegyi fény

Facebook